Mølla Hotell Elvegata 12 2609 Lillehammer

Vi ligger 300 meter fra Skysstasjonen (buss og jernbane ankomst)

post@mollahotell.no

facebook.com/mollahotell  |  instagram.com/mollahotell

Transport på stedet: 06565 drosjene  |  Opplandstrafikk  |  NSB